Bilgi Güvenliği Politikası

Çerez Politikası
March 28, 2023

Bilgi Güvenliği Politikası

Provision Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak “Ödeme Kabul Sistemleri” ile ilgili faaliyetlerimizin; bu faaliyetlerde adı geçen varlıklar, süreçler ve lokasyonlarımızdaki bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kriterleri ile kontrol altında tutulması ve güvenliğinin sağlanması için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamaktayız. 

Ödeme Kabul Sistemlerinin proje, yazılım, kurulum, entegrasyon, bakım, destek ve sistem servis sağlayıcılığı ile buna bağlı satış, pazarlama, kontrat, mali işler, tedarik ve insan kaynakları faaliyetlerimiz olarak belirlediğimiz BGYS kapsamındaki taahhütlerimiz; 

  • Politikamızın uygulanabilmesi için çalışan eğitim ve farkındalığı sağlamak, liderlik etmek ve gereken kaynağı temin etmek, 
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için performansını izlemek, tarafsız ve objektif olarak iç kontroller uygulamak, bunların sonuçlarını değerlendirmek; değerlendirme neticelerine göre düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
  • Bilgiyi her türlü açıklık, tehdit ve riski göz önünde bulundurarak Gizlilik, Bütünlük Erişilebilirlik kriterleri ile birlikte kontrol altında tutmak, 
  • Bilgi Güvenliği ihlallerine, gerekli durumlarda disiplin sürecini devreye alarak karşılık vermek, ihlal olaylarının takip ve yönetimi konusunda eğitim, kaynak ve altyapı sağlamak, 
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin T.C. Yasa ve Yönetmeliklerine, ISO 27001 BGYS Standardına, hazırlamış olduğumuz Politika ve Prosedürlerimize uygun şekilde yürütülmesini ve gerekliliklere uyulmasını sağlamak, 
  • Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçi, yüklenici ve iş ortaklarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarla ilişkilerimizi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimize etkilerini ve risklerini göz önüne alarak yönetmektir.
Scroll Up